VoteWatch Rapport: Hoe hebben Belgische EP-leden gestemd over het belastingbeleid?

Creator: Gabor KOVACS
Copyright: CC-BY-4.0:©European Union 2019–Source: EP

Dit rapport van VoteWatch onderzoekt de mate waarin er politieke steun is voor fiscale initiatieven op EU-niveau (met een focus op Belgische Europarlementariërs). We hebben in het bijzonder gekeken naar het gedrag van Belgische politici bij het stemmen over 10 belangrijke belastingkwesties. Continue Reading